פורסם 3.6.2018 | ynet.co.il

בית הדין לעבודה בירושלים קבע לאחרונה ש-20 מדריכים מפרויקט המחשוב הממשלתי "להב"ה", שהועסקו על ידי חברות כוח אדם, ייקלטו כעובדי מדינה. השופט דניאל גולדברג קיבל את תביעתם ודחה את המדינה, שטענה שהתקשרה עם החברות כנותנות שירותים בלבד.

פרויקט "להב"ה" הוא מיזם ממשלתי שפועל משנת 2001 ומספק לציבור הכשרה והעשרה ביישומי מחשב ללא תשלום. המדריכים הועסקו על ידי חברות "אמן" ו"טלדור" במסגרת מכרז שהוציאה המדינה ב-2002 "לאספקת שירותי כוח אדם במקצועות המחשוב עבור משרדי הממשלה". באפריל 2015 הודיע משרד האוצר לחברות על סיום תוקף המכרז ועבודת המדריכים.

בעקבות זאת הגישו המדריכים תביעה נגד המדינה (משרד האוצר, משרד המדע הטכנולוגיה והחלל והמשרד להגנת הסביבה) ודרשו שהיא תקלוט אותם כעובדיה. הם טענו שמאחר שהחברות שימשו קבלני כוח אדם, חלה עליהם הוראת חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כוח אדם, שלפיה אין להעסיק עובדי קבלן יותר מתשעה חודשים, ולאחר תקופה זו הם נחשבים עובדי המעסיק בפועל.

המדינה טענה מנגד שמהות ההתקשרות בינה לבין "אמן" ו"טלדור" הייתה לרכישת שירותים במסגרת מיקור חוץ, ולכן אין תחולה לחוק האמור. לדבריה, התובעים גויסו לעבודה מבלי שהמדינה התערבה בהליך הקבלה, החברות שילמו את משכורותיהם ונתנו את התמיכה המקצועית בפרויקט.

אבל השופט דניאל גולדברג קיבל את התביעה והבהיר ש"קבלן שירותים" הוא זה המספק מוצר מוגמר למזמין: הוא זה שמספק את חומרי הגלם, מפעיל את העובדים ומפקח עליהם עד להשלמת המוצר.

לעומת זאת, קבלני כוח האדם מספקים לארגון עובדים זמניים, העבודה נעשית ב"חצר" של המזמין, שהוא זה שמפעיל את העובדים, נותן הוראות ומפקח על ביצוע העבודה.

בפסק הדין צוין שפרויקט להב"ה הוא ממשלתי: הוא מתבצע "בחצר" המדינה במובן שהיא שוכרת את המבנים שבהם הוא מופעל. המדינה מציגה את הפרויקט ברבים כשלה, הן בשילוט ובדיווחים לרשויות אחרות כגון הכנסת.

כמו כן, המדינה סיפקה לפרויקט את חומרי הגלם כגון המחשבים שעליהם התבצעו ההדרכות. כמו כן, עובדי משרד האוצר הם שביצעו את הניהול הכולל של הפרויקט שכלל מתן הוראות בעניין החלפת ציוד והשתלמויות למדריכים.

"מעורבות החברות נגעה להיבטים הפורמליים של ההעסקה בלבד ולא הייתה לה תרומה מקצועית מהותית לפרויקט", כתב השופט גולדברג, וקבע שהתובעים הועסקו באמצעות קבלני כוח אדם כך שעל המדינה, המעסיקה בפועל, לקלוט אותם כעובדיה החל ממאי 2015.