• תיעוד פרטי המקרה בסמוך לאחר האירוע.
  • פנייה מיידית לאחראי לעניין הטרדות מיניות בעבודה.
  •  ניתן להגיש את התלונה בכתב או בעל פה.
  • התלונה תוגש על ידי המתלונן בעצמו או על ידי אדם אחר מטעמו.
  • בכל מקרה של ספק, יש לפנות לממונה בעבודה, ליידע אותו במקרה, ולבקש את טיפולו הדחוף בעניין.
  •  מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי ומשפטי, וכן, לשקול נקיטת הליכים משפטיים.