פורסם ב-ynet.co.il | 13.8.2017

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קיבל לאחרונה באופן חלקי את תביעתן של שתי רופאות עיניים נגד רשת "אסותא", שבבעלות מכבי שירותי בריאות, ופסק לשתיהן פיצויי פיטורים של מאות אלפי שקלים. השופט דורי ספיבק קבע כי תשלומים שקיבלו עבור ניתוחי עיניים שביצעו במהלך עבודתן מהווים חלק משכרן לצורך חישוב פיצויי הפיטורים שלהן, ודחה את עמדת אסותא שלפיה השכר עבור הניתוחים היה תוספת.

במרכזה של התביעה שהוגשה ב-2015 עמדה מחלוקת לגבי חישוב פיצויי הפיטורים של הרופאות, וכן לעניין גובה השכר הקובע לצורך הפרשות לפנסיה. ב-2007 הוחלט להעביר את תחום רפואת העיניים ממכבי למכון אסותא השלום בתל אביב. שתי התובעות הועסקו במשרות חלקיות לפי התנאים המקובלים לגבי רופאים בשירות המדינה. בנוסף לאבחונים וטיפולים שוטפים בן ביצעו "הזרקות תוך עיניות" במסגרת סל הטיפולים שמספק המכון לחברי קופ"ח מכבי. שכר הרופאים עבור הזרקות מחושב לפי מספר הזרקות בפועל, בתשלום נפרד משכר המשרה.

ב-2014 החליטה הנהלת מכבי להפחית משמעותית את תעריפי ההזרקות והנהלת אסותא הודיעה לרופאים על הורדת התגמול ב-30%. לאחר חילופי מכתבים ושימועים שנערכו להן, סיימה אסותא את העסקת התובעות לאחר תקופת הודעה מוקדמת של שלושה חודשים, לנוכח סירובן להפחתה בתשלום עבור ההזרקות.ביולי 2015 פנו התובעות לאסותא בטענה שבמהלך עבודתן קיבלו שכר יסוד ותשלומים עבור הזרקות שביצעו, אולם אסותא הפקידה עבורן פנסיה וקרן השתלמות על שכר היסוד בלבד. הן הוסיפו שאסותא שחררה לטובת התובעות את פיצויי הפיטורים הצבורים בהסדרים הפנסיונים בלבד, ולא שילמה להן הפרשים עבור שכר ההזרקות העיניות.

לדבריהן, התשלומים בעד ההזרקות היוו את עיקר שכרן, ולכן הן דרשו לחשב את הפיצויים לפי ממוצע שכרן המלא, וכפועל יוצא תשלום של הפרש פיצויי פיטורים, וכן פיצוי בגין אי ביצוע הפקדה לפנסיה וקרן השתלמות משכר ההזרקות.

אסותא השיבה להן מכתב שבו צוין כי הן "סיפקו לעצמן עבודה עצמאית ונפרדת מעבודתן הרגילה בשרות אסותא", שעבורה הן אינן זכאיות לפיצויי פיטורים וקרן השתלמות. על רקע זה הוגשה התביעה.

"חלק מעבודתן הרגילה"
השופט דורי ספיבק הגיע למסקנה כי התובעות הוכיחו שהתשלומים עבור ההזרקות הם חלק משכרן הרגיל לצורך חישוב פיצויי הפיטורים. הוא קבע ש"המבחן לסיווגו של רכיב שכר כתוספת לשכר עבודה או כחלק משכר היסוד אינו נעוץ בכינוי שניתן לאותו הרכיב, אלא במהותו ובטיבו".

לגופו של עניין נפסק כי ההזרקות היו "חלק מעבודתן הרגילה, הקבועה והשגרתית של התובעות". בין היתר, קביעה זו נומקה על סמך העובדה שההזרקות בוצעו בזמן העבודה, בהמשך ישיר לעבודת המרפאה הרגילה ובכפיפות למנהל המכון. "טענת אסותא ששכר המשרה היה 'נמוך יחסית' אולם בצד זו אפשרה לתובעות להשתכר שכר גבוה יותר בניתוחים ו'להגדיל משמעותית את הכנסותיהן', מצדיקה, כשלעצמה, להכיר בשכר זה כחלק מהשכר הרגיל לעבודתן", כתב.

עם זאת, נדחתה התביעה להפרשי פנסיה וקרן השתלמות, ונקבע כי לא הוכח שבחוזה העבודה הוסכם ששכר ניתוחי העיניים יהיה חלק מהשכר המבוטח שבעדו אסותא מחויבת בביצוע הפרשות סוציאליות.

בסיכומו של דבר התביעה התקבלה באופן חלקי. בית הדין חייב את אסותא לשלם פיצויי פיטורים בסך 410,471 שקל לתובעת הראשונה, ו-472,202 שקל לתובעת השנייה. בנוסף אסותא חויבה לשלם לתובעות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 40 אלף שקל.